Lara

Clara Lynn

Riktigt namn Lara
Namn Clara Lynn
Smaskipedia Lanja
Sektion Baletten (men vill egentligen va' banjoist!)

Streck 5 (senaste 12 h)
Saldo -207 kr
 
 
Totalt antal streck Kommer...
Total spenderad summa Kommer...

Smaskipedia

Strecka

  • Burk - (15 kr)
  • Långburk - (25 kr)
  • Flaska - (25 kr)
  • Sprit - (15 kr)
  • Drink - (25 kr)
  • Läsk - (10 kr)

Kortinställningar

Kortnummer
Kommenter Melodi
*********** ['C5',100,'-',50,'F5',100]
*********** ['C5',100,'-',50,'F5',100]

Historik

Räknar från 2021-12-18 06:14 till Nu - 06:14:33

Historik