Rick 'Mackan' Wurlitzer

Marcus Edmark

Riktigt namn Rick 'Mackan' Wurlitzer
Namn Marcus Edmark
Smaskipedia Macquan
Sektion Byråqrat (men vill egentligen va' banjoist!)
Administratör!

Streck 21 (senaste 12 h)
Saldo 1854 kr
 
 
Totalt antal streck Kommer...
Total spenderad summa Kommer...

Smaskipedia

 • Till Årä "Hej, jag heter MaaaQQQn"
 • "Jag ska också börja göra sådana stenfigurer.", SOF 2015.
 • "Det är så bra att det är... så mörkt här nere... Det är liksom... inte så ljust" -under en spontan lustgaskväll i Sqrubben
 • "Vi behöver ju inte blanda in Finland i det här!" - muttrandes när Kor under STORK -16 berättar för en tysk turist vilka orkestrar som deltar
 • "Baxel, ditt blod smakar ungefär som mitt!" - Mottagningen 2016, utanför bussen efter att Baxel hade klyvft en ölburk under en runda Panne-Øl
 • "Det är som en P-tröja, fast inte ett preventivmedel"

Strecka

 • Burk - (15 kr)
 • Långburk - (25 kr)
 • Flaska - (25 kr)
 • Sprit - (15 kr)
 • Drink - (25 kr)
 • Läsk - (10 kr)

Kortinställningar

Kortnummer
Kommenter Melodi
*********** Mackans Sqrubbenkort ["C5",66,"E5",66,"G5",66,...
*********** blipp ["C5",100,"-",50,"F5",100]
*********** blått ["C5",100,"-",50,"F5",100]
*********** ["C5",100,"-",50,"D5",100...

Historik

Räknar från Igår - 04:45:19 till Nu - 04:45:19

Historik