Rick 'Mackan' Wurlitzer

Marcus Edmark

Riktigt namn Rick 'Mackan' Wurlitzer
Namn Marcus Edmark
Smaskipedia Macquan
Sektion Pissangens Vänner Stockholm - Piss?
Administratör!
Antal
År
22
2023
943
2022
305
2021
168
2020
125
2019
444
2018
447
2017
771
2016
488
2015
154
2014
13
2013
Totalt antal streck 3880

Saldo 6050 kr
 
Total spenderad summa 45627 kr

Smaskipedia

 • Till Årä "Hej, jag heter MaaaQQQn"
 • "Jag ska också börja göra sådana stenfigurer.", SOF 2015.
 • "Det är så bra att det är... så mörkt här nere... Det är liksom... inte så ljust" -under en spontan lustgaskväll i Sqrubben
 • "Vi behöver ju inte blanda in Finland i det här!" - muttrandes när Kor under STORK -16 berättar för en tysk turist vilka orkestrar som deltar
 • "Baxel, ditt blod smakar ungefär som mitt!" - Mottagningen 2016, utanför bussen efter att Baxel hade klyvft en ölburk under en runda Panne-Øl
 • "Det är som en P-tröja, fast inte ett preventivmedel"

Strecka

 • Öl - (10 kr)
 • Cider - (23 kr)
 • Långhylsa - (15 kr)
 • Sprit - (15 kr)
 • Drink - (17 kr)
 • Läsk - (10 kr)
 • Sprit x2 - (30 kr)
 • Mat/Snacks - (20 kr)

Kortinställningar

Kortnummer
Kommenter Melodi
*********** Mackans Sqrubbenkort ["C5",66,"E5",66,"G5",66,...
*********** blått ["C5",100,"-",50,"F5",100]
*********** ["C5",100,"-",50,"D5",100...
*********** ["C6",900,"F6",1800,"C6",...
*********** ['C5',100,'-',50,'F5',100]

Fingeravtrycksinställningar

Id
Kommenter Melodi
6 ['C5',100,'-',50,'F5',100]

Historik

Räknar från 2023-01-22 05:53 till Nu - 05:53:16

Historik

 • Streck (Sprit) 2023-01-27 11:12 — 15 kr
 • Streck (Sprit) 2023-01-27 11:12 — 15 kr
 • Streck (Sprit) 2023-01-27 11:12 — 15 kr
 • Streck (Sprit) 2023-01-27 11:12 — 15 kr
 • Streck (Öl) 2023-01-27 11:12 — 10 kr
 • Streck (Öl) 2023-01-27 11:12 — 10 kr
 • Streck (Öl) 2023-01-27 11:11 — 10 kr
 • Streck (Sprit) 2023-01-25 18:01 — 15 kr