Nänä

Nina Walhsten - Dragos

Riktigt namn Nänä
Namn Nina Walhsten - Dragos
Smaskipedia Nänä
Sektion Löst folk
Antal
År
21
2022
5
2016
Totalt antal streck 26

Saldo -406 kr
 
Total spenderad summa 301 kr

Smaskipedia

Strecka

  • Öl - (10 kr)
  • Cider - (20 kr)
  • Långhylsa - (15 kr)
  • Sprit - (15 kr)
  • Drink - (17 kr)
  • Läsk - (10 kr)
  • Sprit x2 - (30 kr)
  • Mat/Snacks - (20 kr)

Kortinställningar

Användaren har inga tillagda kort.

Fingeravtrycksinställningar

Id
Kommenter Melodi
8 ['C5',100,'-',50,'F5',100]

Historik

Räknar från Igår - 18:03:11 till Nu - 18:03:11

Historik