Kasse

Gustav Karlsson

Riktigt namn Kasse
Namn Gustav Karlsson
Smaskipedia
Sektion Wannabe (men vill egentligen va' banjoist!)

Streck 0 (senaste 12 h)
Saldo -1214 kr
 
 
Totalt antal streck Kommer...
Total spenderad summa Kommer...

Smaskipedia

Strecka

  • Burk - (15 kr)
  • Långburk - (25 kr)
  • Flaska - (25 kr)
  • Sprit - (15 kr)
  • Drink - (25 kr)
  • Läsk - (10 kr)

Kortinställningar

Användaren har inga tillagda kort.

Historik

Räknar från 2022-01-11 04:47 till Nu - 04:47:57

Historik