Ra

Klara Olofsson

Riktigt namn Ra
Namn Klara Olofsson
Smaskipedia Ra
Sektion Gravade brasset
Antal
År
48
2022
125
2021
39
2020
8
2019
Totalt antal streck 220

Saldo -304 kr
 
Total spenderad summa 2724 kr

Smaskipedia

  • "Om det ser ut som ett djur, är det då en frukt?" - På förhäng inför onsdagsrep

Strecka

  • Öl - (10 kr)
  • Cider - (20 kr)
  • Långhylsa - (15 kr)
  • Sprit - (15 kr)
  • Drink - (17 kr)
  • Läsk - (10 kr)
  • Sprit x2 - (30 kr)
  • Mat/Snacks - (20 kr)

Kortinställningar

Kortnummer
Kommenter Melodi
*********** ['C5',100,'-',50,'F5',100]
*********** ['C5',100,'-',50,'F5',100]

Fingeravtrycksinställningar

Användaren har inga tillagda fingeravtryck.

Historik

Räknar från Igår - 16:37:25 till Nu - 16:37:25

Historik