Ra

Klara Olofsson

Riktigt namn Ra
Namn Klara Olofsson
Smaskipedia Ra
Sektion Gravade Brasset (men vill egentligen va' banjoist!)

Streck 21 (senaste 12 h)
Saldo -343 kr
 
 
Totalt antal streck Kommer...
Total spenderad summa Kommer...

Smaskipedia

  • "Om det ser ut som ett djur, är det då en frukt?" - På förhäng inför onsdagsrep

Strecka

  • Burk - (15 kr)
  • Långburk - (25 kr)
  • Flaska - (25 kr)
  • Sprit - (15 kr)
  • Drink - (25 kr)
  • Läsk - (10 kr)

Kortinställningar

Kortnummer
Kommenter Melodi
*********** ['C5',100,'-',50,'F5',100]
*********** ['C5',100,'-',50,'F5',100]

Historik

Räknar från 1970-01-01 till Nu - 05:32:32

Historik