Mjölque

Valter Einarsson

Riktigt namn Mjölque
Namn Valter Einarsson
Smaskipedia Billy
Sektion Starka Brasset (men vill egentligen va' banjoist!)

Streck 0 (senaste 12 h)
Saldo -741 kr
 
 
Totalt antal streck Kommer...
Total spenderad summa Kommer...

Smaskipedia

Strecka

  • Burk - (15 kr)
  • Långburk - (25 kr)
  • Flaska - (25 kr)
  • Sprit - (15 kr)
  • Drink - (25 kr)
  • Läsk - (10 kr)

Kortinställningar

Kortnummer
Kommenter Melodi
*********** Kort ['C5',100,'-',50,'F5',100]

Historik

Räknar från 1970-01-01 till Nu - 05:25:26

Historik