8h0-🅱️1️⃣🗿

Carl Axel Teodor Öberg Av Föring

Riktigt namn 8h0-🅱️1️⃣🗿
Namn Carl Axel Teodor Öberg av Föring
Smaskipedia L1
Sektion Pissangens Vänner Stockholm - Piss?
Antal
År
697
2022
118
2021
Totalt antal streck 815

Saldo -2842 kr
 
Total spenderad summa 11348 kr

Smaskipedia

Strecka

  • Öl - (10 kr)
  • Cider - (20 kr)
  • Långhylsa - (15 kr)
  • Sprit - (15 kr)
  • Drink - (17 kr)
  • Läsk - (10 kr)
  • Sprit x2 - (30 kr)
  • Mat/Snacks - (20 kr)

Kortinställningar

Kortnummer
Kommenter Melodi
*********** Vitkort ["B4",104,"C#5",103,"D#5"...
*********** ['C5',100,'-',50,'F5',100]

Fingeravtrycksinställningar

Id
Kommenter Melodi
5 ['C5',100,'-',50,'F5',100]

Historik

Räknar från Igår - 16:22:39 till Nu - 16:22:39

Historik