kis TUmatch-få Mí

William Thunholm

Riktigt namn kis TUmatch-få Mí
Namn William Thunholm
Smaskipedia
Sektion Pissangens Vänner Stockholm - Piss?
Antal
År
152
2022
3
2021
Totalt antal streck 155

Saldo -892 kr
 
Total spenderad summa 1939 kr

Smaskipedia

Strecka

  • Öl - (10 kr)
  • Cider - (20 kr)
  • Långhylsa - (15 kr)
  • Sprit - (15 kr)
  • Drink - (17 kr)
  • Läsk - (10 kr)
  • Sprit x2 - (30 kr)
  • Mat/Snacks - (20 kr)

Kortinställningar

Användaren har inga tillagda kort.

Fingeravtrycksinställningar

Användaren har inga tillagda fingeravtryck.

Historik

Räknar från Igår - 17:26:18 till Nu - 17:26:18

Historik