Bartech

Bartosz

Riktigt namn Bartech
Namn Bartosz
Smaskipedia Bartech
Sektion Nøllan (Wannabe)
Antal
År
191
2022
27
2021
Totalt antal streck 218

Saldo -844 kr
 
Total spenderad summa 3226 kr

Smaskipedia

Strecka

  • Öl - (10 kr)
  • Cider - (20 kr)
  • Långhylsa - (15 kr)
  • Sprit - (15 kr)
  • Drink - (17 kr)
  • Läsk - (10 kr)
  • Sprit x2 - (30 kr)
  • Mat/Snacks - (20 kr)

Kortinställningar

Kortnummer
Kommenter Melodi
*********** Bankkort ['C5',100,'-',50,'F5',100]

Fingeravtrycksinställningar

Användaren har inga tillagda fingeravtryck.

Historik

Räknar från Igår - 18:01:24 till Nu - 18:01:24

Historik