Fredrik

Laura

Riktigt namn Fredrik
Namn Laura
Smaskipedia
Sektion Nøllan (Wannabe)
Antal
År
17
2022
4
2021
Totalt antal streck 21

Saldo -155 kr
 
Total spenderad summa 292 kr

Smaskipedia

Strecka

  • Öl - (10 kr)
  • Cider - (20 kr)
  • Långhylsa - (15 kr)
  • Sprit - (15 kr)
  • Drink - (17 kr)
  • Läsk - (10 kr)
  • Sprit x2 - (30 kr)
  • Mat/Snacks - (20 kr)

Kortinställningar

Kortnummer
Kommenter Melodi
*********** ['C5',100,'-',50,'F5',100]

Fingeravtrycksinställningar

Användaren har inga tillagda fingeravtryck.

Historik

Räknar från Igår - 16:04:15 till Nu - 16:04:15

Historik