David

David Hagsten

Riktigt namn David
Namn David Hagsten
Smaskipedia
Sektion OVS - ?
Antal
År
17
2022
Totalt antal streck 17

Saldo -217 kr
 
Total spenderad summa 217 kr

Smaskipedia

Strecka

 • Öl - (10 kr)
 • Cider - (23 kr)
 • Långhylsa - (15 kr)
 • Sprit - (15 kr)
 • Drink - (17 kr)
 • Läsk - (10 kr)
 • Sprit x2 - (30 kr)
 • Mat/Snacks - (20 kr)

Kortinställningar

Användaren har inga tillagda kort.

Fingeravtrycksinställningar

Användaren har inga tillagda fingeravtryck.

Historik

Räknar från 1970-01-01 till Nu - 06:51:32

Historik

 • Streck (Burk) 2022-09-29 01:25 — 10 kr
 • Streck (Sprit) 2022-08-26 23:42 — 12 kr
 • Streck (Sprit) 2022-08-26 23:04 — 12 kr
 • Streck (Sprit) 2022-08-26 22:42 — 12 kr
 • Streck (Sprit) 2022-08-26 22:41 — 12 kr
 • Streck (Burk) 2022-08-21 00:53 — 10 kr
 • Streck (Burk) 2022-08-20 02:24 — 10 kr
 • Streck (Burk) 2022-08-20 02:24 — 10 kr
 • Streck (Burk) 2022-08-19 23:15 — 10 kr
 • Streck (Burk) 2022-08-17 23:31 — 10 kr
 • Streck (Sprit) 2022-08-17 23:01 — 12 kr
 • Streck (Sprit) 2022-08-17 23:01 — 12 kr
 • Streck (Burk) 2022-08-17 21:55 — 10 kr
 • Streck (Sprit) 2022-08-10 23:11 — 15 kr
 • Streck (Långburk) 2022-08-04 00:19 — 20 kr
 • Streck (Långburk) 2022-08-04 00:19 — 20 kr
 • Streck (Långburk) 2022-08-04 00:19 — 20 kr