Alice Lindén

Alice Lindén

Riktigt namn Alice Lindén
Namn Alice Lindén
Smaskipedia
Sektion Nøllan (Wannabe)
Antal
År
6
2022
Totalt antal streck 6

Saldo -72 kr
 
Total spenderad summa 72 kr

Smaskipedia

Strecka

  • Öl - (10 kr)
  • Cider - (20 kr)
  • Långhylsa - (15 kr)
  • Sprit - (15 kr)
  • Drink - (17 kr)
  • Läsk - (10 kr)
  • Sprit x2 - (30 kr)
  • Mat/Snacks - (20 kr)

Kortinställningar

Användaren har inga tillagda kort.

Fingeravtrycksinställningar

Användaren har inga tillagda fingeravtryck.

Historik

Räknar från Igår - 16:34:31 till Nu - 16:34:31

Historik